top of page

เกี่ยวกับเรา

ยางรถบรรทุกเรเดียลจินยูคืออะไร?

ยางรถบรรทุกเรเดียลจินยู

          เป็นผู้ผลิตยางรถบรรทุกเรเดียลรายใหญ่ของประเทศจีนซึ่งมีฐานการผลิตทั้งในประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังมีศุนย์วิจัย และพัฒนาทั้งในประเทศจีน และยุโรป เพื่อพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเทศ และเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

          กว่า 12 ปี (ค.ศ.2005) ที่ยางรถบรรทุกเรเดียลจินยูได้ทำการตลาดในประเทศไทย ซึ่งช่วยลดต้นทุกด้านการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยจุดเด่นของยางรถบรรทุกเรเดียลจินยู คือ สินค้ามีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ผลการใช้งานที่คุ้มค่าจากผลการเก็บ "CPK" (Cost per Kilometer) และการใช้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมทำให้ยางรถบรรทุกเรเดียลจินยูครองใจผู้ประกอบการในประเทศไทยเรื่อยมา

Screen Shot 2562-12-03 at 14.38.50.png
bottom of page